افغانستان کشوری است که سال‌هاست جنگ و خشونت را تجربه می‌کند و هنوز در ناآرامی قرار دارد. در کنار سایر عوامل، می‌توان ادعا کرد که فرهنگ حل مشکلات با استفاده از زور و خشونت، دلیل اصلی چنین وضعیتی در افغانستان است. خوشبختانه، پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 و تأسیس دولت جدید با حمایت جامعه جهانی؛ زمینه برای آمادگی نسل جدیدی از افغان‌ها برای پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی کشور فراهم گردیده است. آنها تنها امید مردم افغانستان و جامعه جهانی به منظور برقراری صلح و شکوفایی در کشور هستند.

با این وجود، افغانستان هنوز در معرض خشونت و جنگ است؛ ترویج ارزش‌های دموکراتیک و لیبرال، همدیگر‌پذیری و مبارزه با رادیکالیزم در بین گروه‌های مختلف این کشور بسیار ضروری است. جوانان افغانستان باید مشکلات رادیکالیزم، جنگ و خشونت و مزایای صلح، دموکراسی، آزادی و همدیگرپذیری را درک کنند.

از آنجا که افغانستان در مرحله گذار از نسل کلاسیک که معتقد به جنگ، خشونت و حل مسئله از طریق زور است؛ همایش‌ها، برنامه‌های تبادل نظر، توزیع جزوات و انجام تحقیقات کاربردی از اهمیت بسیاری برخوردار است تا بتواند دموکراسی، آزادی، همدیگرپذیری و مبارزه با رادیکالیزم را تقویت نمایند.

موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان (ایلسو) از سال 2009 با گروه‌های مختلف جوانان،‌ نهاد‌های جامعه مدنی، دانشجویان دانشگاه و علمای اسلامی همکاری کرده است. و هم اکنون سعی دارد با گسترش فعالیت‌های خویش و تمرکز بیشتر روی مبارزه با افراط‌گرایی؛ یک سلسله کنفرانس‌ها، گفتمان‌ها، میزگردها، برنامه‌های تبادل‌نظر و سمینارها را در مراکز پوهنتون‌های خصوصی و دولتی برای ترویج دموکراسی، آزادی و همدیگرپذیری و مبارزه با رادیکالیزم، برگزار نماید تا شهروندان و نسل جدید افغانستان قادر باشند که ارزش‌های لیبرال را به صورت بهتر درک نمایند.

پروژه “کلپ آزادی”  موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان (ایلسو) تقریباً بیش از 40000 افراد و محصلان را قادر به یادگیری و درک مباحثی خواهد ساخت که این نوع پرسش‌ها برایشان بهتر پاسخ داده شود؛ پرسش‌های مانند دموکراسی و آزادی چیست و چگونه می‌توانند در شرایط فعلی افغانستان با رادیکالیزم و افراط‌گرایی در کشور مبارزه کنند. محور اصلی این پروژه، دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و خصوصی خواهند بود.