اسلام و آزادی

یکی از بزرگترین پروژه‌های موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان (ایلسو)، برگزاری میزگردها و یا برنامه‌های تبادل‌نظر در مورد سازگاری ارزش‌های دین اسلام و جامعه باز، در تمام ولایت‌های افغانستان می‌باشد. همچنان در این برنامه‌ها در باره تفسیرهای نادرست از اسلام برای اشتراک کنندگان معلومات ارایه می‌گردد. و نیز در مورد ایده‌های صلح، دوستی، آزادی و رفاه به آن‌ها آموزش داده ‌می‌شود.