برنامه‌های رادیو آنلاین راه ابریشم

موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان همیشه کوشش نموده است تا با شیوه‌ها و برنامه‌های مختلف و جدید پیرامون معرفی و آموزش اقتصاد بازار و زیرساختار‌های حقوقی آن، حاکمیت قانون، حکومت‌داری خوب، همدیگرپذیری، کثرت‌گرایی، صلح، آزادی و سایر ارزش‌های جامعه باز و انسانی در سازگاری با احکام دین مقدس اسلام، فعالیت‌های ثمربخش و کاربردی داشته باشد.

در راستای تحقق این اهداف استراتژیک؛ رادیو آنلاین راه ابریشم که از سالیان متمادی بدینسو منحیث بخش رسانه‌‌ای موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان فعالیت می‌نماید با توجه به نیازمندی‌های جامعه و چشم‌انداز رسانه‌ای خویش، سلسله برنامه‌های علمی و کاربردی جدید را پیرامون موضوعات مختلف و مفید با در نظرداشت ارزش‌های انسانی و سازگاری آنها با آموزه‌های دین مبین اسلام، راه‌اندازی نموده است.

شما می‌توانید، سلسله‌ برنامه‌های رادیویی ما را از طریق گزینه‌ها و پیوند‌های ذیل شنونده باشید.

آزادی و اسلامگرداننده : سید مصطفی سعیدی

آیینه اقتصادگرداننده : مسیح الله عینی

نیمه خاموشگرداننده : سارا فرجام

سرمایه داریگرداننده : محمد منصور قیومی

جوانان و جامعهگرداننده: حنیف فرزان

د ځواني ټولني غږگرداننده: وحید الله راشد

کثرت گرایی و افغانستانگرداننده: عبدالقاهر بهشتی

گرداننده: عبداللطیف بارکزی و احمد مجتبی نبی‌زاده

زنان و روشنگریگرداننده: حوریه فیضی سردارزاده