رضاکار

کارهای رضاکارانه با موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان برای شما این فرصت  را فراهم می‌سازد تا مهارت‌های جدید را آموخته و مهارت‌های موجود خویش را تقویت ببخشید.

تمامی رضاکاران ما می‌توانند از این مزایا مستفید شوند:

  • شرکت در تمامی برنامه‌های موسسه؛
  • معرفی با اعضای برجسته جامعه مدنی و رهبران اتاق‌های فکر؛
  • ارتباط و وصل شدن با نهادهای معتبر ملی و بین‌المللی؛
  • بدست آوردن فرصت‌های مناسب دیگر برای آموزش و ارتقای ظرفیت؛ 
  • اشتراک در کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی به نمایندگی از موسسه؛
  • بدست آوردن مجانی نشرات موسسه؛
  • و ده‌ها موارد مفید دیگر برای ارتقای ظرفیت و رشد.

اگر شما علاقه‌مند کار با ما هستید و می‌خواهید که عضو موسسه شوید برای خانه پری فورم آنلاین اینجا را کلیک کنید.

ما به‌زودی بعد از طی مراحل و بررسی درخواستی‌های شما همرای تان به تماس خواهیم شد.