نشست عرفان و آزادی پیرامون موضوع نقش فرهنگی ادبیات حماسی در هم‌گرایی و وحدت ملی

سلسله برنامه‌های عرفان و آزادی به ابتکار موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان با همکاری سازمان اجتماعی سفید و رادیو آنلاین راه ابریشم، به‌صورت مجازی برگزار گردید.

در این برنامه پیرامون موضوع نقش فرهنگی ادبیات حماسی در هم‌گرایی و وحدت ملی، به میزبانی استاد سید مصطفی سعیدی؛ رئیس هیئت مدیره‌ی موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان و کارشناسی دکتر یعقوب یسنا؛ استاد دانش‌گاه و پژوهش‌گر، با حضورداشت استادان، پژوهش‌گران و جوانان از سراسر دنیا، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در ادامه برنامه، نقش فرهنگی ادبیات حماسی در هم‌گرایی، نقش ادبیات حماسی در رزم‌وجنگ و حکومت‌داری، دلیل سرودن شهنامه توسط فردوسی و انواع حماسه مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته و به سوالات اشتراک‌کنندگان پاسخ ارایه گردید.

برای تماشای جریان مکمل برنامه عرفان و آزادی اینجا کلیک کنید.

دیپارتمنت نشرات و روابط عامه

دیدگاه