کسب جایگاه برتر در میان اتاق‌های فکری جهان – 2021

موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان یک‌ بار دیگر در میان اتاق‌های فکری برتر جهان در رتبه‌بندی بین‌المللی پوهنتون پنسلوانیایی امریکا قرار گرفت.

پوهنتون پنسلوانیا در سال 2021 میلادی بیش از 11914 اتاق فکری (Think Tank) را در سطح جهان مورد ارزیابی قرار داده است که در میان این اتاق‌های فکری؛ موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان برای بار چهارم از آدرس افغانستان در زمره‌ی اتاق‌های فکری برتر دنیا قرار گرفته و در سطح افغانستان جایگاه سوم را کسب نموده است.

🔗 برای مطالعه جزییات این رده‌بندی، اینجا و برای دریافت راپور سالهای گذشته این تحقیق، اینجا کلیک کنید.

“در شرایط بحرانی سال ۲۰۲۱ که افغانستان تغییر نظام و تحولات سیاسی را شاهد بود؛ بدست آوردن جایگاه برتر در میان اتاق‌های فکری جهان در رده‌بندی بین‌المللی، بیانگر چشم‌انداز استراتژیک، برنامه‌های کاربردی و مدیریت و رهبری اثربخش در موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان می‌باشد.” (عبدالقاهر بهشتی؛ مسئول تحقیق موسسه AELSO)

جاه دارد از حمایت و همکاری تمامی اعضای رهبری و سایر همکاران ما اظهار سپاس و امتنان نماییم. بدون حضور و همکاری شما کسب هیچ کدام این دست‌آوردها قابل تصور نبود.

دیپارتمنت نشرات و روابط عامه

دیدگاه