معرفی بازار آزاد و دیگر ارزش های جامعه باز یکی از برنامه های عمده موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان میباشد.

این برنامه که در هر دو هفته یکبار با اشتراک برجسته ترین پروفیسوران  علم اقتصاد و دیگر کارشناسان ملی و بین المللی  دایر میگردد و بالای موضوعات چون دست آورد ها و چالش های بازار آزاد در کشور بحث و تبادل نظر صورت میگیرد.

 

 اگر شما علاقمند اشتراک در این میزهای گرد آموزشی استید لطفاٌ اینجا را کلک نموده و فورم آنلاین را خانه پری کنید.