اسلام، آزادی فردی و بازار آزاد

 

سازگاری اسلام با ارزش های جامعه باز مانند آزادی فردی و بازار آزاد، در جوامع اسلامی یکی از موضوعاتی است که تمامی نهاد های همسال AELSO در جهان کوشش دارند که جواب های درست و وابسته به ریسرج و تحقیق علمی در این رابطه ارایه دارند.

موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان افتخار دارد که با داشتن برجسته ترین کدر های علمی دینی، اقتصادی و حقوقی در این برنامه آموزشی خویش کوشش میکند تا سو تفاهمات جوانان و محصلین را در رابطه به بازار آزاد و دیگر ارزش های جامعه باز بردارد.

 

اگر شما علاقمند اشتراک در این برنامه آموزشی استید لطفاٌ اینجا را کلک نموده و فورم آنلاین را خانه پری کنید.