رضاکار

 

 

کار های رضاکارانه با موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان برای شما این فرصت  را فراهم میسازد تا مهارت های جدید را آموخته و مهارت های موجود خویش را تقویت ببخشید.

تمامی رضاکاران ما میتوانند از این مزایا مستفید شوند:

  • شرکت در تمامی برنامه های موسسه
  • معرفی با اعضای برجسته جامعه مدنی و رهبران فکر
  • ارتباط و وصل شدن با نهاد های معتبر ملی و بین المللی
  • بدست آوردن فرصت های مناسب دیگر برای آموزش و ارتقای ظرفیت 
  • اشتراک در کنفرانس های ملی و بین المللی به نماینده گی از نهاد
  • بدست آوردن مجانی نشرات موسسه
  • و ده ها موارد مفید دیگر برای ارتقای ظرفیت و رشد

 

 

اگر شما علاقمند کار با ما استید و میخواهید که عضو ما شوید برای خانه پری فورم آنلاین اینجا را کلیک کنید.

 

 

ما بزودی بعد از طی مراحل و بررسی درخواستی های شما همرایتان به تماس خواهیم شد.