شما در اینجا میتوانید قوانین ملی افغانستان را در فارمت PDF دریافت کنید.

برای دانلود بالای هریک از عناوین زیر کلیک کنید!

 

___________________________________________________________________

 

 

 

و برای سایر قوانین ملی کشور اینجا را کلیک کنید!