• اسلاید ۱
مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان

-------------

دربارۀ ما

موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان (AELSO) یک موسسه غیر دولتی، غیر…

مطالب جدید

برنامه های رادیویی

برنامه های رادیویی

بزودی… ما دوباره همراه با عالی ترین برنامه های آموزشی و علمی…
کتابخانه جدید

کتابخانه جدید

کتابخانه جدید ایلسو کتابخانه جدید ما در تمامی اوقات و روز های…
کارگاه آموزشی حقوق بشر

کارگاه آموزشی حقوق بشر

افتتاح کار گاه آموزشی حقوق بشر موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان…
اخلاق سرمایه داری

اخلاق سرمایه داری

اخلاق سرمایه تازه ترین کتابی که از طرف موسسه مطالعات اقتصادی و…